Βιβλιογραφία

Ένα σημαντικό κομμάτι της εμπορευματοποίησης της γνώσης οφείλεται στο σύστημα δημοσιεύσεων και εκδόσεων. Σε αυτή την σελίδα θα προσπαθούμε να παρακάμπτουμε αυτό το σύστημα είτε δημοσιεύοντας συνδέσμους που οδηγούν σε ελεύθερη πρόσβαση σε άρθρα και βιβλία είτε ενημερώνοντας σας ότι μπορούμε να σας στείλουμε ένα βιβλίο ή άρθρο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  • Yanis Varoufakis 1998. Routledge, 2002. Taylor & Francis «Foundations of Economics. A Beginners companion» Βασικό ανάγνωσμα στην πρώτη παράδοση οικονομικής ανθρωπολογίας. Με λίγη προσπάθεια μπορείτε να το βρείτε ελεύθερο στο διαδίκτυο. Αν δεν τα καταφέρετε, μπορούμε να σας το στείλουμε με ηλεκτρονική αλληλογραφία.